วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลางโพธิ์ชัย – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกลางโพธิ์ชัย – ยโสธร

รหัสวัด : 04350601006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 23/7/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/4/2562

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ