วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางโนนแดง – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดกลางโนนแดง – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360206003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/1/2528

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ