วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางโคกค้อ – กาฬสินธุ์

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดกลางโคกค้อ – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460701002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/4/2363

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2402

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ