วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกลางแหลมทอง – อุดรธานี

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดกลางแหลมทอง – อุดรธานี

รหัสวัด : 04411802003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/4/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ