วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลางเหนือ – สมุทรสงคราม

ชื่อวัด : วัดกลางเหนือ – สมุทรสงคราม

รหัสวัด : 02750208002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2303

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/1/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ