วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางเกาะระกำ – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกลางเกาะระกำ – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140616002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/9/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ