วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางเกร็ด – นนทบุรี

ชื่อวัด : วัดกลางเกร็ด – นนทบุรี

รหัสวัด : 02120602001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2310

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2332

ที่อยู่ : เลขที่ คลองลัดเกร็ด หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ