วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางอุดมเวทย์ – ร้อยเอ็ด

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดกลางอุดมเวทย์ – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450601003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2425

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2450

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ