วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกลางอุดมวารี – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกลางอุดมวารี – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460510002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/5/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ