วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลางห้วยเม็ก – กาฬสินธุ์

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดกลางห้วยเม็ก – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460801001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2496

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ