วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลางหมื่นแผ้ว – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดกลางหมื่นแผ้ว – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360105002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/5/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ