วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางสามัคคี – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกลางสามัคคี – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400603010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 23/9/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ