วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลางสว่าง – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกลางสว่าง – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400506002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2500

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ