วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกลางสว่างอารมณ์ – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกลางสว่างอารมณ์ – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160620002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2372

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2375

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ