วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางสวน – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดกลางสวน – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110405002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/4/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ