วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกลาง(ศรีทองนพคุณ) – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดกลาง(ศรีทองนพคุณ) – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04451001001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2198

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2479

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ