วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางศรีณรงค์ – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกลางศรีณรงค์ – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321501001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2462

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/12/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ