วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางราษฎร์บำรุง – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกลางราษฎร์บำรุง – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460903009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2479

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ