วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลางรามัญ – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกลางรามัญ – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140110001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2315

ที่อยู่ : เลขที่ กลาง หมู่ที่ 5 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ