วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางภูแล่นช้าง – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกลางภูแล่นช้าง – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04461605002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2357

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2396

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ