วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางพระแก้ว – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกลางพระแก้ว – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321007013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 16/2/2560

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ