วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลางพรหมนคร – สิงห์บุรี

ชื่อวัด : วัดกลางพรหมนคร – สิงห์บุรี

รหัสวัด : 02170106004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2410

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ