วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางปากกราน – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกลางปากกราน – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140107003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/6/2441

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ