วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลางบ้านดอน – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกลางบ้านดอน – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720904003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2453

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 17/1/2551

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ