วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลางบึงเค็งสามัคคี – บึงกาฬ

ชื่อวัด : วัดกลางบึงเค็งสามัคคี – บึงกาฬ

รหัสวัด : 04380412002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/10/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ