วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกลางบัวเชด – สุรินทร์

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกลางบัวเชด – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321301002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 25/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ