วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางธรรมนิมิต – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกลางธรรมนิมิต – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400901007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 8/10/2552

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/6/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ