วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกลางทุ่ง – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกลางทุ่ง – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02141509003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/4/2425

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/9/2455

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ