วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกลางดาวคนอง – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดกลางดาวคนอง – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01101504007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2425

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ