วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลางชุมพลบุรี – สุรินทร์

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกลางชุมพลบุรี – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320201001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2445

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/1/2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ