วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางคลองเจริญ – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกลางคลองเจริญ – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320606012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/3/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ