วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางคลองหลวง – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดกลางคลองหลวง – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200621005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2345

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/1/2512

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ