วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลางขุย – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกลางขุย – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02141405002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2434

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/9/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ