วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลาง(กลางวรวิหาร) – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดกลาง(กลางวรวิหาร) – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110101003

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2299

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/1/2528

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ