วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลองตุงพัฒนาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกลองตุงพัฒนาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321010012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/2/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ