วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกรุณา – ชัยนาท

ชื่อวัด : วัดกรุณา – ชัยนาท

รหัสวัด : 02180406003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/6/2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ