วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกรุงศรีเจริญ – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดกรุงศรีเจริญ – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650507001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2441

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/3/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ