วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกระโดน – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกระโดน – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300104004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1/3/2446

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/1/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ