วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกระโดนไม้แดง – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดกระโดนไม้แดง – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310307001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/1/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ