วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระแชง – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกระแชง – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140410001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2189

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2192

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ