วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระเสียว – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกระเสียว – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720807001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2366

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ