วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระเบื้องน้อย – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกระเบื้องน้อย – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301504004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ