วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกระเบา – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระเบา – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04331008001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2357

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/1/2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ