วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกระเบากลักพัฒนา – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกระเบากลักพัฒนา – ลพบุรี

รหัสวัด : 63116060001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ กระเบากลักพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ