วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระเดื่อง – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดกระเดื่อง – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310118004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/12/2531

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ