วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระเดา(บ้านกระเดา) – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระเดา(บ้านกระเดา) – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330908002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2427

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ