วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระเฉท – ระยอง

ชื่อวัด : วัดกระเฉท – ระยอง

รหัสวัด : 02210802002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2440

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/4/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ