วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระสังข์ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระสังข์ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04331204003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/7/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ