วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกระยอม – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกระยอม – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440901009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2456

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 17 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ