วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระมัลพัฒนา – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระมัลพัฒนา – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330804004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/4/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/11/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ